The Boxer Rebellion – Diamonds

The Boxer Rebellion - Diamonds

Een stukje geschiedenis: het is vlak vóór het begin van de 20ste eeuw als er in keizerrijk China een grote opstand begint. Spoorwegen worden opgebroken, telegraafverbindingen onklaar gemaakt, kerken vernield en Chinese christenen en Europese zendelingen vermoord. De onvrede over de toenemende invloed van het westen en de wijze waarop de heersers zich dit laten welgevallen heeft een hoogtepunt bereikt. Een beweging genaamd De Vuisten der Gerechtigheid richt zich op en komt in verzet: de Boxer Rebellion. Lees verder